Koneinsinöörikilta

Sulje
Koneinsinöörikilta Otaniemi

© Koneinsinöörikilta ry
:=:bjJ5ZURUa2NwM0RoTEt5NVl6TWM=:=:

Rekisteriseloste - Kik

Jäsenrekisterin tiedot:

Nimi, henkilön tunnistus

Kotikunta, yhdistyslain velvoite

Sähköposti, killan sääntöjen mukaiset vuosikokouskutsut, yhteydenotot sähköpostilla

Puhelinnumero, yhteydenotot puhelimitse

Postiosoite, yhteydenotot kirjeitse

Tieto maksetuista jäsenmaksuista, jäsenyyden ylläpitäminen


Henkilörekisteriseloste

Henkilötietolain (523 /99)10:n mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Koneinsinöörikilta ry
  Osoite: PL 14100 00076 Aalto
  Sähköposti: :=:bjJ5ZURUa2NwM0RoTEt5NVl6TWM=:=:
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Koneinsinöörikilta ry:n hallituksen sihteeri
 3. Rekisterin nimi
  Koneinsinöörikilta ry:n jäsenrekisteri. Tätä selostetta sovelletaan myös muihin Koneinsinöörikilta ry:n toiminnassa syntyviin rekistereihin.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Yhdistyksen sääntöjen mukainen toiminta.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Kts. kohta Jäsenrekisterin tiedot
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Jäsenet itse ilmoittavat osoitteen- ja sähköpostinsa muutokset sihteerille.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin tietoja ei säilytetä suoraan sähköisesti saatavilla. Tietoihin on pääsy vain Koneinsinöörikilta ry:n hallituksen edustajilla.
 10. Tarkastus- ja kielto-oikeus
  Koneinsinöörikilta ry:n jäsenellä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on jäsenrekisterissä. Jäsen voi tarkistaa tietonsa ottamalla yhteyttä sihteeriin.